طی حکمی از سوی رییس دانشگاه:

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران منصوب شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه، طی حکمی دکتر بهزاد پورقریب عضو هیات علمی دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی این دانشکده منصوب کرد.

دکتر علی‌نژاد هم‌چنین با اهدای لوح سپاس از دکتر مرتضی عطایی به پاس تلاش‌های ارزنده ایشان در طول مدت تصدی این مسوولیت‌، قدردانی کرد.

در اين حكم آمده است:

Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی