با موضوع خانواده، اشتغال، تعادل یا تعارض:

اولین نشست عمومی کمیته خانواده دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه مازندران برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، اولین نشست عمومی کمیته خانواده دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه با موضوع خانواده، اشتغال، تعادل یا تعارض در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه مازندران برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست دکتر متولیان دبیر کمیته خانواده به بیان گزارشی از جلسات داخلی این کمیته پرداخت و این جلسه را یکی از نتایج نشست‌های این کمیته جهت بهره‌مندی از نظریات همکاران هیات علمی دانشگاه دانست. در ادامه، حاضران در نشست به بیان تجارب خود در خصوص موضوع نشست پرداختند.

یادآور می‌شود: در دور جدید فعالیت‌های دفتر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه مازندران با بررسی شرایط دانشگاه و احصای موارد اولویت‌دار، 5 کمیته ذیل این دفتر با نگاه راهبردی و حل مساله تشکیل شد که اعضای هر کمیته در طول ترم و حداقل ماهی 2 بار در خصوص موضوعات محوله مباحثه وتبادل نظر داشته و به‌عنوان بازوی مشورتی دفتر هم‌اندیشی به ارایه راهکار و جمع‌آوری نتایج عملی نظریات، پژوهش‌ها و ... جهت دسته‌بندی و ارایه به مراجع تصمیم‌گیر دانشگاه، منطقه و استان ایفای نقش می‌نمایند که شامل کمیته‌های کارآفرینی و دانشگاه، پیشرفت دانشگاه و مسایل روز، پیشرفت استان و مسایل روز، مسوولیت‌های اخلاقی در دانشگاه و الگوسازی و حمایت از خانواده می‌باشند.

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی