به همت دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه:

دومین نشست عمومی کمیته مسوولیت‌های اخلاقی دانشگاه مازندران برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دومین نشست عمومی کمیته مسوولیت‌های اخلاقی دانشگاه به همت دفتر هم‌اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه مازندران و با موضوع اخلاق و پژوهش در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست دکتر رضایی دبیر کمیته مسوولیت‌های اخلاقی به تبیین و تشریح موضوع نشست پرداخت و در ادامه، ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص کاربرگ بهره‌مندی از نظرات اساتید پیشکسوت دانشگاه که حاوی اهم موضوعات و چالش‌های احصا شده موضوع نشست می‌باشد، از اساتید حاضر خواست با بیان دیدگاه‌ها و نظرات‌شان در تکمیل این موارد جهت ارایه به مراجع تصمیم‌گیر مشارکت داشته باشند.

در ادامه این نشست، اساتید حاضر به بیان دیدگاه‌ها و نظریات خود در خصوص موضوع نشست پرداختند.

Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی