با حضور رییس شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری:

نشست علمی نقد و بررسی رای وحدت رویه قضایی شماره 827 دیوان‌عالی کشور در دانشگاه مازندران برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، نشست علمی نقد و بررسی رای وحدت رویه قضایی شماره 827 دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به شکایات از مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر با حضور دکتر رضا میشان رییس شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری، دکتر شاکری رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، قضات دادگستری شهرستان بابلسر و نمایندگان دادگستری استان مازندران، اساتید دانشکده و دانشجویان در سالن زنده‌یاد فخرالدین اصغری دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست که به همت مرکز پژوهشی مشترک قوه قضاییه و دانشگاه مازندران و با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد، ابتدا دکتر رضا میشان رییس شعبه 7 بدوی دیوان عدالت اداری به بیان دیدگاه‌های خود در ارتباط با ماهیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر و جایگاه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری کشور پرداخت و به تشریح اختلاف رویه موجود در دیوان در ارتباط با صلاحیت رسیدگی به مصوبات موردی شورای شهر و واکاوی مبانی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت شعب دیوان عدالت در رسیدگی به تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر پرداخت.

در ادامه نشست، دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی و دکتر مرتضی نجابت خواه از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص موضوع این نشست پرداختند.

در انتهای نشست نیز، اساتید و دانشجویان حاضر به طرح پرسش‌های موردنظر پرداخته و از دکتر رضا میشان نیز با اهدای هدیه ای نفیس از سوی دکتر ابوالحسن شاکری رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی تقدیر به عمل آمد.

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی