در اولین جشنواره قرآنی- فرهنگی شهید آوینی:

نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در میان نفرات برتر مسابقات قرآنی دانشگاه‌های سراسر کشور قرار گرفتند

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، 5 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در اولین جشنواره قرآنی- فرهنگی شهید آوینی که به همت مدیریت امور شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه هنر تهران برگزار شد حائز مقام نخست شدند.

بر اساس این گزارش، در اولین جشنواره قرآنی- فرهنگی شهید آوینی که در تاریخ 7 اسفند 1401 انجام شد، رقیه رضایی عنوان نخست حفظ کل قرآن کریم را از آن خود کرد، امیرحسین حسین‌پور عنوان دوم حفظ کل قرآن کریم، زهرا سلطان‌پور عنوان اول حفظ 20 جزء قرآن مجید در بخش خواهران، جلال رضایی عنوان اول حفظ 20 جزء قرآن کریم و محمدرضا انتظاریان عنوان اول مسابقات اذان را از آن خود کردند.

یادآور می‌شود: این جشنواره در مرحله درون‌دانشگاهی نیز به مدیریت اداره‌کل شاهد و ایثارگر دانشگاه مازندران و با همت سید مهدی حسینی شیروانی، مرتضی قلی‌پور باقری و حبیب‌اله طالقان غفاری برگزار شده بود.

Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی