با حکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف:

دبیر کارگروه کانون‌های فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف منصوب شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طی حکمی از سوی دکتر عبدالحسین کلانتری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مرتضی علویان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران به عنوان دبیر کارگروه کانون‌های فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف منصوب شد


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی