در راستای تاکید وزارت علوم بر پایان‌نامه‌های تقاضامحور انجام شد:

دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از پایان‌نامه خود با عنوان"ارایه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری عمیق در شبکه‌های کنترل صنعتی"

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، پیشرفت و توسعه، ارتباط تنگاتنگی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورها، در گرو اهمیت دادن به پژوهش است. در کشور ما نیز به منظور پاسخ به تقاضاهای اجتماعی و توسعه ارتباط با جامعه و صنعت، دانشگاه‌ها، برنامه‌های پژوهشی و فناوری خود را به سمت نیازها و ضرورت‌های اولویت‌دار کشور سوق دادند.

با این هدف مدت زیادی است که در دانشگاه مازندران، ارتباط موثری بین این دانشگاه و صنایع مختلف وجود دارد که یکی از آن صنایع، صنعت برق منطقه‌ای می‌باشد. به‌طوری‌که اعضای هیات علمی دانشگاه در قالب طرح‌های برون دانشگاهی، قرادادهایی با این شرکت به انجام رسانده‌اند و به حل بخشی از مشکلات این صنعت پرداختند.

در ادامه این همکاری‌ها این بار با ابتکار عمل گروه مهندسی کامپیوتر، جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد فایزه زارع با عنوان"ارایه یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری عمیق در شبکه‌های کنترل صنعتی" به راهنمایی دکتر پیام محمودی با حضور متخصصان و مسوولان صنعت برق، مهندس اردلان الیاسی نماینده دفتر تحقیقات برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، مهندس عراقی و مهندس سیفی نمایندگان دیسپاچینگ کنترل و بهره‌برداری برق منطقه‌ای با هدف تامین امنیت سایبری شبکه برق کشور برگزار گردید.

در این جلسه و پس از داوری پایان‌نامه توسط اساتید داور، میهمانان صنعت برق نیز نظرات تخصصی خود را برای بهره‌برداری سیستم پیشنهادی در صنعت برق کشور بیان کردند. هم‌چنین مقرر گردید برای پاسخ به تقاضاهای اجتماعی و نیازهای این صنعت به پژوهش‌های دانشگاهی، نشست‌های دیگری برای همکاری بیشتر بین طرفین برگزار گردد.

Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی