رییس دانشگاه در بازدید از کتاب‌خانه مرکزی:

پروژه تالار افتخارات، یک امر فرهنگی ماندگار و مورد حمایت دانشگاه است

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه با حضور در کتاب‌خانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید و از نزدیک در جریان روند امور مختلف آن قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این بازدید که با همراهی دکتر جمال قاسمی معاون پژوهش و فناوری و با هدف بررسی پروژه یک‌ساله معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای به‌سازی و سامان‌دهی انبار ضایعات آلوده کتاب‌خانه و تبدیل آن به تالار افتخارات انجام شد، پروژه تالار افتخارات را یک امر فرهنگی ماندگار و مورد حمایت دانشگاه دانست و از همه حوزه‌های دانشگاه خواست تا در توسعه این طرح فاخر با مسوولان این پروژه همکاری نمایند. در ادامه، دکتر مصطفی محمدی رییس کتاب‌خانه مرکزی و سایر کارشناسان این مرکز در خصوص روند پیشرفت این طرح و توسعه آتی آن با ریاست دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند. هم‌چنین در این دیدار، کارکنان کتاب‌خانه مرکزی و مرکز اسناد از پیگیری مساله بهداشت محیط کار و اهدای قفسه‌های کتاب از سوی دکتر علی‌نژاد تقدیر کردند.

Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی