با هدف گسترش مناسبات و مراودات علمی، پژوهشی و دانشگاهی:

جلسه ویدیوکنفرانسی دانشگاه مازندران با دانشگاه دولتی مدیریت روسیه برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، جلسه ویدیوکنفرانسی دانشگاه مازندران با دانشگاه دولتی مدیریت روسیه با حضور مدیران دو دانشگاه برگزار شد. بر اساس این گزارش، در این جلسه، ابتدا مسوولان دانشگاه روسی به معرفی کلی دانشگاه‌، ظرفیت و پتانسیل‌های خود پرداختند و سپس، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه را برای همکاری دوجانبه مطرح کردند. هم‌چنین، دو طرف بر برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری(به زبان انگلیسی) و تبادل استاد و پژوهشگر و نیز برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی مشترک تاکید کردند. یادآور می‌شود: دکتر صادق صالحی مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و دکتر ابوالحسن حسینی مدیر مرکز رشد از دانشگاه مازندران، و دکتر الکساندر تروتسکی معاون، دکتر ایگور پالیچنکو رییس دفتر بین‌الملل و دکتر الکساندر رودوی مدیر دفتر بین‌الملل دانشگاه دولتی مدیریت روسیه به بحث و تبادل نظر در مورد نحوه همکاری‌های علمی پرداختند.

Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی