به همت مرکز کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه:

شصت و سومین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی در دانشگاه مازندران برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، شصت و سومین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی به همت مرکز کرسی‌‎های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان در روز دوشنبه اول اسفند 1401 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار گردید. بر اساس این گزارش، دکتر فرشته ابوالحسنی عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در این نشست به ارایه طرح خود با عنوان"تبیین دگردیسی تاریخی آموزه دوستی و محبت افلاطونی– ارسطویی در اندیشه فلاسفه دوره اسلامی" پرداخت. یادآور می‌شود: دکتر رمضان مهدوی آزادبنی و دکتر محمود دیانی به عنوان ناقد و دکتر محمود خونمری به عنوان ناظر علمی در این نشست حضور داشتند.

Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی