طی حکمی از سوی رییس دانشگاه:

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی دانشکده علوم دریایی و محیطی دانشگاه مازندران منصوب شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه، طی احکام جداگانه‌‌ای دکتر محمد رحمانی عضو هیات علمی دانشکده علوم دریایی و محیطی را به عنوان سرپرست معاونت‌های آموزشی و دانشجویی، پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی دانشکده علوم دریایی و محیطی دانشگاه مازندران منصوب کرد. .

Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی