ارتقای مرتبه علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طي احکام جداگانه‌ای از سوي دكتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه و ریيس هيأت مميزه و با استناد به پيشنهاد دانشكده‌‌ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی و دانشکده علوم ریاضی، مبني بر ارتقاي مرتبه علمی دکتر شهرام احمدی و دکتر علی‌اصغر طالبی رستمی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشياري در جلسه مورخ 21 /10/1401 هيأت مميزه دانشگاه مطرح گرديد و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مصوب 18/ 12/ 1394 شورای انقلاب فرهنگی و با استناد به آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و ساير مقررات مربوط، صلاحيت علمي ايشان به ترتیب براي احراز مرتبه دانشیاری در رشته زبان و ادبیات فارسی و رشته‌ ریاضی محض مورد تأييد قرار گرفت.


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی