با حضور معاون دانشجویی دانشگاه:

جلسه کمیته مداخله در بحران( رفتارهای خودآسیب‌رسان ) در دانشگاه مازندران برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، جلسه کمیته مداخله در بحران در راستای پیشگیری از رفتارهای خودآسیب‌رسان و تاکید دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت عتف، مرکز مشاوره دانشگاه مازندران با حضور دکتر علی‌اکبر ایزدی‌فرد معاون دانشجویی و اعضای کمیته در دفتر معاونت دانشجویی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه که با هدف شناسایی علایم رفتارهای خود آسیب‌رسان، پیشگیری و مداخله در کاهش نرخ وقوع و میزان آسیب‌رسانی برگزار شد، اعضای کمیته ضمن تاکید بر همکاری بخش‌های مختلف دانشگاه‌، پیشنهادهایی کاربردی جهت ارتقای سلامت روان خانواده دانشگاه و به‌کارگیری ظرفیت دانشجویان برای مشارکت در کاهش رفتارهای خودآسیب‌رسان مطرح نمودند.

Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی