از سوی دکتر حسینی اعلام شد:

گزارش عملکرد یک‌ساله مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ابوالحسن حسینی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه مازندران، گزارش عملکرد اقدامات انجام‌شده بخش‌های مختلف این حوزه را در طول دوره یک‌ساله 1401-1400 اعلام کرد.

در ذیل، متن کامل این گزارش عملکرد را مشاهده می‌کنید:

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی