از سوی دکتر قاسمی اعلام شد:

گزارش عملکرد یک‌ساله معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر جمال قاسمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران، گزارش عملکرد اقدامات انجام‌شده بخش‌های مختلف این حوزه را در طول دوره یک‌ساله 1401-1400 اعلام کرد.

در ذیل، متن کامل این گزارش عملکرد را مشاهده می‌کنید:

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی