با حضور رییس دانشگاه برگزار شد

نخستین جلسه شورای پردیس علم و فناوری دانشگاه مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، نخستین جلسه شورای پردیس علم و فناوری دانشگاه مازندران روز شنبه 17 دی 1401 در دفتر رییس دانشگاه برگزار شد. بر اساس این گزارش، پیرو توافق‌نامه مشترک بین دانشگاه مازندران و پارک علم و فناوری مازندران اولین جلسه شورای پردیس علم و فناوری در راستای تحقق آرمان و اهداف چشم‌انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و دست‌یابی به اهداف و سیاست‌های بالادستی مرتبط با توسعه زیست‌بوم علم و فناوری و نوآوری استان به ویژه دست‌یابی به محورهای شعار سال 1401 برگزار شد. در ادامه جلسه اعضای شورا ضمن استقبال از راه‌اندازی پردیس علم‌ و فناوری دانشگاه مازندران اظهار امیدواری کردند: این اتفاق مهم بتواند بستر مناسبی برای اشتغال دانشجویان و فناوران را فراهم آورد. نخستین جلسه شورای راهبردی و سیاست‌گذاری پردیس که با حضور دکتر علی‌نژاد رییس دانشگاه مازندران، دکتر رضوی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، دکتر قاسمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران، دکتر حسینی رییس پردیس علم و فناوری مشترک، دکتر نیک‌نژاد معاون مرکز رشد دانشگاه و دکتر فرهادی معاون فناوری پارک مازندران برگزار شد، مقرر گردید نسبت به آماده‌سازی طرح جامعه پردیس، سیاست‌گذاری و نظارت بر پذیرش و استقرار واحدهای مستقر در پردیس مشترک، نظارت برای اداره یک‌پارچه پردیس مشترک، پیگیری مراحل اجرایی توسعه فیزیکی و نرم‌افزاری فعالیت‌های مشترک و سیاست‌گذاری و نظارت بر توسعه فیزیکی اهتمام ورزند. یادآور می‌گردد: در پایان جلسه احکام هر یک از اعضای پردیس علم و فناوری توسط دکتر علی‌نژاد رییس دانشگاه مازندران به اعضای پردیس اهدا شد.

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی