در دانشکده علوم اقتصادی و اداری برگزار شد:

شصت‌ویکمین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، شصت‌ویکمین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی به همت مرکز کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه در روز دوشنبه 12 دی 1401 با حضور اساتید و دانشجویان در دانشکده علوم اقتصادی و اداری برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، در این نشست دکتر محمد ولی‌پور خطیر عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و دکتر عیسی نیازی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان به‌صورت مشترک به ارایه طرح خود با عنوان"طراحی الگوی فرآیندی آینده‌نگاری منابع انسانی در صنعت نفت با رویکرد ترکیبی تحلیل ساختار فازی و تحلیل رفتار بازیگران کلیدی" پرداختند.

یادآور می‌شود: دکتر حسنعلی آقاجانی کاسگری و دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی به‌عنوان ناقد و دکتر ابوالحسن حسینی به عنوان ناظر علمی در این نشست حضور داشتند.

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی