ارتقای مرتبه علمی عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران

Blog Image

عضو هيأت علمي دانشكده علوم پایه دانشگاه مازندران از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء يافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طي حكمي از سوي دكتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه و رئيس هيأت مميزه و با استناد به پيشنهاد دانشكده علوم پایه مبني بر ارتقاي مرتبه‌ علمی دکتر باقر سیدعلی‌پور، از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ، در جلسه مورخ 07 /10 /1401 هيأت مميزه دانشگاه مطرح گرديد و با رعايت ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌ ارتقاي مرتبه‌ اعضاي هيأت علمي مصوب 18 / 12/ 1394 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با استناد به آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه‌ها و ساير مقررات مربوط، صلاحيت علمي ايشان براي احراز مرتبه‌ دانشیاری در رشته‌ بیوشیمی مورد تأييد قرار گرفت.


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی