در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار شد:

شصتمین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، شصتمین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی به همت مرکز کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان در روز دوشنبه 5 دی 1401 در دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار گردید.

بر اساس این گزارش، در این نشست دکتر محمد شریفی از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران به ارایه طرح خود با عنوان"رهیافتی نو به معنای واضربوهن در آیه 34 سوره نسا" پرداخت.

یادآور می‌شود: دکتر حبیب‌اله حلیمی و دکتر محمدمهدی شاهمرادی به عنوان ناقد و دکتر رضا آقاپور به عنوان ناظر علمی در این نشست حضور داشتند.


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی