طی حکمی از سوی رییس دانشگاه:

سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مازندران منصوب شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه، طی حکمی دکتر علی ولی‌نژاد عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مازندران منصوب کرد.

دکتر علی‌نژاد هم‌چنین با اهدای لوح سپاس از دکتر افشین بابایی به پاس تلاش‌های ارزنده ایشان در طول مدت تصدی مسئولیت‌، قدردانی کرد.

در اين حكم آمده است:


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی