در بیست و هشتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور انجام شد:

تقدیر از دانشگاه مازندران به عنوان تنها دانشگاه برگزیده در توسعه مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

Blog Image

در سومین روز هفته پژوهش و فناوری، با حضور معاونان پژوهش و فناوری وزارت علوم و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تقاضامحور، دانشگاه‌های برتر در حوزه مهارت‌افزایی، دستگاه‌های اجرایی برگزیده در زمینه ارتباط با دانشگاه‌ها و مجریان طرح‌های صنعتی برگزیده تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در بیست و هشتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور که در روز دوشنبه ۲۱ آذرماه با حضور رییس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، معاونان و مدیران پژوهش وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، برگزیدگان حوزه ارتباط با صنعت و جامعه در بخش‌های مختلف اعم از دستگاه‌های اجرایی برتر، دانشگاه‌ها و مجریان و کارفرمایان برتر، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های تقاضامحور و دانشگاه‌های برتر در حوزه مهارت افزایی معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از دکتر حجت غنودی مدیر فناوری و طرح‌های کاربردی دانشگاه مازندران به عنوان تنها دانشگاه برگزیده در توسعه مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی تقدیر شد.

در ادامه این مراسم، مجریان و کارفرمایان طرح‌های صنعتی برگزیده، هفت پایان‌نامه و رساله تقاضامحور برگزیده، فرصت مطالعاتی برتر، ایده‌های برتر چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در ارتباط دانشگاه و صنعت، معرفی و از صاحبان آن تجلیل شد.


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی