ارتقا رتبه دانشگاه مازندران در نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه سبز UI Green Metric در سال 2022

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، دکتر جمال قاسمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از ارتقا رتبه دانشگاه مازندران در نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه سبز UI Green Metric در سال 2022 خبر داد.

بر اساس این گزارش، دانشگاه اندونزی با هدف ترویج پایداری در آموزش عالي، از سال ۲۰۱۰ اقدام به ارزيابي و رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي برتر جهان بر اساس معيارها و شاخص‌هاي مرتبط با مسايل زيست محيطي در دانشگاه‌ها کرده است. در اين نظام رتبه‌بندي، تلاش براي داشتن، حفظ و توسعه دانشگاه سبز اهمیت دارد. در واقع آن‌چه در اين رتبه‌بندي مورد سنجش قرار مي‌گيرد جايگاه دانشگاه در حفظ محيط زيست و تأثير آن در پايداري محيط زیست است. از جمله شاخص‌های رتبه‌بندیUI Green Metric می‌توان به 6 معیار زیرساخت(15 درصد)، انرژی و تغییرات آب و هوا (21 درصد)، مدیریت پسماند (18 درصد)، مصرف آب (10 درصد)، حمل و نقل (18 درصد) و آموزش (18 درصد) اشاره کرد.

دکتر قاسمی با اشاره به آخرین گزارش اعلام شده بر اساس رتبه بندی مذکور، اعلام کرد: دانشگاه مازندران موفق شد با ارتقا 7 پله‌ای نسبت به سال گذشته، در جایگاه 21 دانشگاه‌های سبز کشور قرار گیرد. این در حالی است که دانشگاه مازندران، در میان 1050 دانشگاه سبز جهان، در رتبه 598 قرار گرفت و موفق شد جایگاه خود را از رتبه 740 در سال 2021، بهبود بخشیده و 142 پله ارتقا دهد.


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی