با حکم مدیر کل تربیت بدنی وزارت عتف:

سرپرست انجمن تنیس ‌روی‌میز دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور منصوب شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طی حکمی از سوی دکتر ابراهیم علی‌دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، منصور رمضان‌نژاد به عنوان سرپرست انجمن تنیس ‌روی‌میز دانشجویان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور منصوب شد.

در اين حكم آمده است:


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی