طی حکمی از سوی رییس دانشگاه:

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه مازندران منصوب شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مازندران، طي حكمي از سوي دكتر حشمت‌اله علی‌نژاد رییس دانشگاه مازندران، دکتر صادق صالحی به‌عنوان مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه مازندران منصوب شد.

دکتر علی‌نژاد هم‌چنین با اهدای لوح سپاس از دکتر محمود عزیزی به پاس تلاش‌های ارزنده در طول مدت تصدی مسوولیت‌، قدردانی کرد.

در اين حكم آمده است:

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی