در راستای ارتباط موثر کلامی کارکنان با دانشجویان خارجی:

دوره‌های آموزشی مکالمه زبان‌های عربی و انگلیسی در دانشگاه مازندران برگزار شد

Blog Image

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه در راستای ارتباط موثر و مطلوب کلامی و رفتاری کارکنان دانشگاه با دانشجویان خارجی و ایجاد تعاملات مثبت به منظور فراهم‌آوری مقدمات جذب دانشجویان خارجی، دوره‌های آموزشی مکالمه زبان عربی و مکالمه زبان انگلیسی ویژه همکارانی که در ارتباط مستقیم با دانشجویان غیر فارسی زبان می‌باشند را برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، محتوای این دوره که با هدف آشنایی بیشتر کارکنان با زبان‌های عربی و انگلیسی تشکیل و به تناوب در حال اجرا می‌باشد، بر اساس نیازهای ارتباطی طرفین، تدوین و اجرا می‌گردد.

Blog Image
Blog Image
Blog Image
Blog Image


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی