دفتر ریاست دانشگاه :

دفتر ریاست دانشگاه به عنوان یکی از واحدهای ستادی فعال و پرتحرک مسئولیت هماهنگی بخش اعظم فعالیت های اداری دانشگاه را به عهده دارد. بخشی از فعالیت های آن:


پیگیری کلیه موارد ارجاعی از جانب ریاست دانشگاه اعم از کتبی و شفاهی

تمهید جدول زمانبندی شده ملاقات های ریاست دانشگاه

ارجاع امور مربوط به حوزه معاونت دانشگاه و دانشکده ها

برگزاری جلسات ستادی و پیگیری مصوبات برخی از جلسات

برگزاری مراسم ها و مناسبت ها

برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و فعالیت های رسانه ای

پیگیری امور مربوط به دانشگاه در تهران

برقراري تماس با دانشگاهها و مؤسسات علمي و آموزشي داخلي و خارجي به منظور جلب همكاري آنان در زمينه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي مورد نياز با همكاري واحدهاي ذيربط


رییس دفتر ریاست دانشگاه

Blog Image

دکتر میلاد غنی

دکترای تخصصی شیمی تجزیه-کروماتوگرافی و جداسازی

پست الکترونیک: m.ghani@umz.ac.ir


مسئول دفتر: محمدرضا صنعت پور

تلفن: 35303100-011 دورنگار: 35333702-011