دانشگاه مازندران

بزرگترین مرکز آموزش عالی، دانشگاه جامع و معین استان مازندران

University of Mazandaran

دانشگاه مازندران هم اکنون بزرگترین مرکز آموزش عالی استان به شمار می رود و دارای سابقه ای بالغ بر 47 سال است که هسته اولیه آن را مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی، مدرسه علوم کشاورزی ساری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر تشکیل داده اند که در سال 1358 و با تصویب شورای عالی انقلاب از ادغام این مراکز ، دانشگاه مازندران به صورت رسمی تاسیس و در طی سال های اخیر رشد قابل توجهی در هر دو عرصه کمی و کیفی داشته است.

همچنین در سال 1364 دانشکده ی پزشکی تحت پوشش دانشگاه مازندران، ابتدا در ساری و سپس در بابل تاسیس گردید که در سال تحصیلی 67-66 با قرار گرفتن در مجتمع های پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه مازندارن جدا و از آن تاریخ به صورت مستقل در آمدند. دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز در سال 1368 از دانشگاه مازندران منتزع و به صورت دانشگاه مستقل شکل گرفت.

در پی برنامه توسعه و گسترش آموزشی عالی در استان و ایجاد دانشگاه های تخصصی،‌ دو مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و فنی و مهندسی نوشیروانی بابل نیز مطابق مصوبات ریاست محترم جمهوری از دانشگاه مازندران منتزع و به صورت دانشگاه های مستقل درآمدند. ضمناً‌ مقرر شد تا جامعیت دانشگاه مازندران به عنوان محور آموزش عالی استان، در قالب ایجاد رشته های فنی و مهندسی و کشاورزی حفظ گردد.

در حال حاضر این مرکز آموزش عالی بر اساس سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اهداف متعددی در عرصه تولید علم و فناوری و پژوهش، خدمات آموزشی و فعالیت های فرهنگی در عرصه تبادل اندیشه و شکوفا نمودن استعداد ها و اندیشه های نسل فرهیخته جامعه بر عهده دارد و بر همین اساس، با اتخاذ راهبردهایی در حوزه طرح های عمرانی، برنامه های زمان بندی شده آموزشی، پروژه ها و طرح های پژوهشی و فرهنگی فعالیت های مجدانه ای در دست اقدام دارد.

دانشگاه مازندران تلاش می نماید به همت اساتید محترم، کارکنان شریف و دانشجویان عزیز و با مساعدت های مسئولان وزارتی و استانی، فعالیت هایی در خور شأن این خطه و جامعه اسلامی داشته باشد و بتواند دین خود را نسبت به جامعه ادا نماید.


آمار سال 1400 دانشگاه مازندران

مرجع: سالنامه آماری دانشگاه مازندران

تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک مرتبه علمی از سال 1396 الی 1400


تعداد اعضای هیأت علمی به تفکیک دانشکده و گروه آموزشی سال 1400

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک نوع تحصیل، مقطع تحصیلی و جنسیت - نیمسال اول تحصیلی 1401 - 1400

تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل به تفکیک دانشکده - نیمسال اول تحصیلی 1401 - 1400


تعداد مقالات چاپ شده در نشریات علمی داخلی و خارجی - سال 1400

عناوین مجلات علمی – پژوهشی ملی و بین المللی فعال دانشگاه - سال 1400

عناوین مجلات علمی – ترویجی ملی و بین المللی فعال دانشگاه - سال 1400

طر حهای پژوهشی در دست اقدا م دانشگاه - سال 1400

اختراعات انجام شده به تفکیک دانشکده و گروه آموزشی - سال 1400

واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد - سال 1400