🔸وبینار از تئوری تا عمل: مسایل بهینه‌سازی در یادگیری عمیق

لینک دوره:umz-meet.iranlms.org/join/et9k2روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی