جشن میلاد حضرات عشق و ماه و نیایش، همراه با مراسم تجلیل از جانبازان سرافراز دانشگاه مازندرانروابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی