تمدید زمان ثبت‌نام مرحله اول بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی - دانشجویی منطقه دو کشور


برنامه آزمون مرحله غیر متمرکز بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور


روابط عمومی دانشگاه مازندران

امور رسانه های گروهی