کارشناسان اداره پذیرش

شرح وظایف اداره پذیرش و ثبت نام

:

ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان پذیرفته شده.

صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان در حال تحصیل، بنا به درخواست دانشجو.

ارسال پرونده های مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل به اداره فارغ التحصیلان.

تهیه دفاتر ثبت نام و کنترل سنوات تحصیل، جهت ثبت نام.

اعلام ترک تحصیل موقت دانشجویان.

اجرای احکام کمیته منتخب.

اجرای احکام کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.

کنترل پرونده از نظر سنوات تحصیلی.

تهیه آمار دانشجویان، به تفکیک سال ورود و رشته و جنسیت.

صدور کارت دانشجویی.

انجام مراحل تسویه حساب دانشجویان اخراجی - انصرافی و اعلام میزان بدهی و مدت بهره مندی از مزایای آموزش رایگان.

بایگانی تعرفه ثبت نام در پرونده تحصیلی دانشجویان.

دریافت و نگهداری رسید ارزش تحصیلی.

تایید گواهی تعداد واحد دانشجویان از نظر بورسیه یا عدم بورسیه بودن آنان.

جوابگویی به دانشجویان در مورد آئین نامه های آموزشی و غیره.

ثبت کلیه تغییرات دانشجویان در پرونده.

مکاتبات مختلف با اداره امور دانشجویان داخل در خصوص در خواست تغییر گروه آموزشی.

تسویه حساب دانشجویان اخراجی و انصرافی.

همکاری در برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه و واحدهای تابعه.

بررسی پرونده دانشجویان و واحدهای تابعه (فارغ التحصیلی و غیره).

اعلام ظرفیت پذیرش دانشجویان در هر سال در مقطع کارشناسی.

انجام امورات پذیرش دانشجویان میهمان.