هیات اجرایی جذب:

حجت الاسلام والمسلمین موسی مستقیمان-نماینده ولی فقیه در دانشگاه

دکتر حشمت اله علی نژاد - رئیس هیات اجرایی جذب

دکتر رحمت عباس نژاد - دبیر هیات اجرایی جذب

دکتر قاسم علیزاده افروزی - عضو

دکتر علیرضا پورفرج- عضو

دکتر علی اکبر جعفری -عضو

دکتر ماشا اله متین فر -عضو

دکتر سعید میرزانژاد-عضو

دکتر حبیب اله حلیمی - عضو

کارشناسان جذب:

صدیقه نظرپور

اختر حسین نژاد