فرم‌ها و آئین‌نامه‌ها

معاونت پژوهشی


شیوه نامه اعتبار ويژه پژوهشي (گرنت 1400)
کاربرگ استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
آئين‌نامه اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي با استفاده از گرنت
خارج از کشور - 1401 شیوه‌نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و
اصلاحات گرنت

پسا دکتری
دستورالعمل حمايت از رساله دكتري
صورتجلسه ارائه طرح پژوهشگران پسا دكترا
شیوه نامه
فرم پسا دکترا
آئین نامه پذیرش پژوهشگران پسا دکترا
آئین‌نامه دوره پسادکتری
مدارک مورد نياز پذيرش پسادکترا
فراخوان پسادکتری

پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی
فرم گزارش پيشرفت كار طرح پژوهشي
پرسشنامه طرح پژوهشی طرح پژوهشي
فرم پیشنهاد پروژه وزارت عتف پیشنهاد پروژه - وزارت عتف
فرم قراردادقرداد پیمانکاری موقت
فرم قرارداد همكاري در اجراي فعاليت پژوهشي
پرسشنامه طرح های پژوهشی از گرنت
مستخرج از گرنت راهنمای تدوین و نگارش گزارش علمی- پژوهشی
آئین نامه اجرایی طراحهای تحقیقاتی با استفاده از گرنت

برگزاری کارگاه ها و گردهمایی های علمی
آئین نامه همایش علمی وزارت عطف
آئین نامه اجرایی برنامه گردهمایی علمی
فرم پيشنهاد برگزاري گردهمايي علمي
فرم حمایت مالی مرکز همکاری های بین المللی
آئین نامه اجرایی برنامه گرنت فناوری وزارت
آیین نامه برگزاری کارگاه

برنامه جامع تحقیقات
دستورالعمل
فرم پیشنهاد برنامه
نقشه جامع علمی کشور
سند چشم انداز 1404
اولویت های پژوهش و فناوری
فناوری سیاست های کلی علم و
برنامه ششم توسعه
فرم پشرفت کار طرح جامع پژوهشی

آئین نامه قطب علمی
آئین نامه تشکیل قطب علمی

هسته های پژوهشی
شیوه نامه فعالیت هسته های پژوهشی
پیشنهاد تأسیس هسته پژوهشی
آئین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاهها

شرکت در گردهمایی علمی
پرسشنامه شركت در كنفرانس خارج
فرم گزارش

پاداش مقالات
فرم تشويق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالات
دستورالعمل اجرايي شيوه‌نامه تشويق مقالات
شيوه‌نامه مقالات ارائه شده در مجموعه مقالات همايش‌ها

فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری
پیوست شماره یک شیوه نامه جدید
شییوه‌نامه فرصت تحقیقاتی - 1401

آئین نامه ها و فرم های نشر کتاب
فرم درخواست چاپ كتاب 1400.8.8
قرارداد حق‌الزحمه
فرم ارزشيابي كتاب
فرم استعلام چاپ کتاب
فرم ارزشيابي آثار ترجمه شده
آئین نامه نشر کتاب دانشگاه مازندران

نشریات علمی
فرم آئین نامه نشریات علمی
فلوچارت روند ایجاد نشریه جدید
فرم انتشار نشریه
فرم مخصوص اعضاي هيأت تحريريه
فرم پرسشنامه سردبیر
فرم پرسشنامه مدير مسئول
شيوه‌نامه اجرایی انتشار مجلات دانشگاه
آئین نامه نشریات علمی

فرم پاداش مقالات چاپ شده
فرم پاداش مقالات دانشجویان تحصیلات تکمیلی 99-11-19

کارشناسی ارشد و دکتری

نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری(فارسی)
آخرین فرمت نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
آخرین فرمت نگارش پیشنهاد رساله دکتری
نسخه هفتم سبک رفرنس نویسی APA
رفرنس نویسی به شیوه ونکور .pdf
نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری(روسی)
فرمت نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
فرمت نگارش پیشنهاد رساله دکتری
نسخه هفتم سبک رفرنس نویسی APA
رفرنس نویسی به شیوه ونکور
نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری (انگلیسی)
فرمت نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
فرمت نگارش پیشنهاد رساله دکتری
نسخه هفتم سبک رفرنس نویسیAPA
رفرنس نویسی به شیوه ونکور
نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری (عربی)
فرمت نگارش پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد
فرمت نگارش پیشنهاد رساله دکتری
نسخه هفتم سبک رفرنس نویسی APA
رفرنس نویسی به شیوه ونکور
***************************
نکات مهم در نگارش پیشنهاد
راهنمای ثبت پایان نامه در ایرانداک
شیوه نامه تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
قالب آماده پايان نامه کارشناسي ارشد
قالب آماده پايان نامه دکتري
قالب آماده پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان خارجی
قالب آماده رساله دکتری برای دانشجویان خارجی
آئین نامه تأسیس و راه اندازی پارک علم و فناوری
آئین نامه اخلاق پژوهشی
آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي
مصادیق تخلفات پژوهشی
آئین نامه همانندجو
شیوه نامه همانندجویی پروپزال ها و پایان نامه ها
آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از قوق پدیدآوران در آنها
فرآیند استفاده از سامانه همانندجو توسط
دانشجویان مقطع دکتری
فرآیند استفاده از سامانه همانندجو توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهش در دانشگاه

معاونت آموزشی


بخشنامه ها
دانشجویان
کارشناسی
شرایط دانشگاه مازندران برای پذیرش دانشجویان مهمان و انتقالی به کارشناسی
شيوه نامه ي اجرایی دوره کارشناسی 97
شرايط_نقل_و_انتقال_و_مهماني_دانشگاه_مازندران
مصوبات جلسه شورای آموزشی مورخ 1396/07/12
کارشناسی ارشد

دکتری
اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه ی دوره ی دکتری آموزشی- پژوهشی
شيوه نامه اجرايي آيين نامه ي دوره ي دكتري آموزشي -پژوهشي (سال تحصيلي 97 و بعد ازآن)**
آيين نامه دوره ي دكتري آموزشي-پژوهشي براي ورودي 97 و بعد از آن**
شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره ی دکترای آموزشی -پژوهشی دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 95 و بعدازآن**
آيين نامه دوره ي دكتري آموزشي-پژوهشي براي ورودي 95 و بعد از آن**
شيوه نامه‌ي اجرايي آيين نامه‌ي دوره‌ي دكتراي آموزشي- پژوهشي دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 89 وبعد از آن**
آیین نامه دوره ی دکتری آموزشی -پژوهشی وزارت علوم برای ورودی های 89 و بعد از آن**
شیوه نامه‌ی اجرایی آیین نامه‌‌ی دوره ی دکتری آموزشی-پژوهشی دانشگاه مازندران(ورودی های 95 و بعد از آن**
دستورالعمل ارزيابي جامع دانشجويان دوره‌ي دكترا (Ph.D) به انضمام «کاربرگ كتبي و شفاهي ارزیابی جامع » و «صورتجلسه ی ارزيابي جامع » - (فایل word) **
آیین نامه نگارش پایان نامه های دکترا**
طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری رشته های علوم انسانی(شامل دانشکده های: علوم انسانی، علوم اقتصادی و اداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، حقوق و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی ،هنر ومعماری)**
طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری رشته های غیر علوم انسانی (شامل دانشکده های علوم پایه، شیمی، علوم ریاضی، فنی و مهندسی، دامپزشکی)**
دستورالعمل جهت نوشتن منابع و ماخذ مربوط به ضمائم طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری**

استعداد درخشان

اعضاء هیأت علمی

آئین نامه‌ها
دانشجویان
کارشناسی
آئین نامه حذف پزشکی
شیوه نامه دوره های فرعی (کهاد) دانشگاه.

کارشناسی ارشد
اصلاحیه شیوه نامه ي اجرايي آيين نامه دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزشي -پژوهشي (ويژه ي ورودي هاي 97 و بعداز آن)
شيوه نامه ي اجرايي آيين نامه دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزشي -پژوهشي (ويژه ي ورودي هاي 97 و بعداز آن)
آيين نامه ي آموزشي دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته (ويژه ورودي هاي 97 و بعد ازآن)**
شيوه نامه‌ي اجرايي آيين نامه‌ي دوره‌ي کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشي- پژوهشي دانشگاه مازندران**
آیین نامه ی آموزشی دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته (جدید) (ویژه ی ورودی های 94 و بعد از آن)**
آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد (برای ورودی های 91 و بعد از آن)**

دکتری
اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه‌ی دوره‌ی دکتری آموزشی-پژوهشی (ورودی های 97 و بعد از آن)
شيوه نامه اجرايي آيين نامه ي دوره ي دكتري آموزشي -پژوهشي (سال تحصيلي 97 و بعد ازآن)**
آيين نامه دوره ي دكتري آموزشي-پژوهشي براي ورودي 97 و بعد از آن**
شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره ی دکترای آموزشی -پژوهشی دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 95 و بعدازآن)**
آيين نامه دوره ي دكتري آموزشي-پژوهشي براي ورودي 95 و بعد از آن**
شيوه نامه‌ي اجرايي آيين نامه‌ي دوره‌ي دكتراي آموزشي- پژوهشي دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 89 وبعد از آن)**
آیین نامه دوره ی دکتری آموزشی -پژوهشی وزارت علوم برای ورودی های 89 و بعد از آن**
شیوه نامه‌ی اجرایی آیین نامه‌‌ی دوره ی دکتری آموزشی-پژوهشی دانشگاه مازندران(ورودی های 95 و بعد از آن**
دستورالعمل ارزيابي جامع دانشجويان دوره‌ي دكترا) (Ph.D) به انضمام «کاربرگ كتبي و شفاهي ارزیابی جامع » و «صورتجلسه ی ارزيابي جامع » - (فایل word **

اعضاء هیأت علمی

کاربرگ ها

اعضاء هیأت علمی

جدول احتساب امتیاز متقاضی تبدیل وضعیت

فرم های جدید تبدیل وضعیت

- فرم های تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی Zip

- فرم های تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی Zip
کاربرگ های برنامه ریزی درسی
فرم درخواست تغيير برنامه درسي
فرم درخواست تدوين برنامه و سرفصل رشته
برگه درخواست ايجاد رشته و گرايش آموزشي
آیین نامه شورای سیاستگذاری برنامه ریزی درسی دانشگاه
آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها

آموزش مجازی

معاونت اداری و مالی


کاربرگ ها

آئین نامه ها

معاونت فرهنگی و اجتماعی


آئین نامه ها

دستورالعمل ها

علاقه مندی های فرهنگی

معاونت دانشجویی


آئین نامه ها