برای نخستین بار دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

Slide thumbnail
آخرین خبر ها
موافقت شورا با ایجاد رشته ی حقوق عمومی در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 98
1398/01/28

موافقت شورا با ایجاد رشته ی حقوق عمومی در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 98