برای نخستین بار دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت

Slide thumbnail
آخرین خبر ها
قرار گرفتن 5 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران در لیست 1 درصد دانشمندان برتر ISI
1397/09/19

5 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران در لیست 1 درصد دانشمندان برتر ISI قرار گرفتند