چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه:

آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه - نوبت دوم

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA

«آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي» - نوبت دوم

دانشگاه مازندران در نظر دارد تعمیر و نگهداری تأسیسات خود شامل؛ سازمان مرکزی، پردیس 60 هکتاری، خوابگاه ها( شهید نواب صفوی، حضرت امام حسین(ع) و حضرت زینب (س) و مجتمع ساحل و آفتاب را با مشخصات ذيل از طريق مناقصه واگذار نمايد.

1. مهلت دريافت اسناد از تاريخ 28/ 2/ 98 تا پايان وقت اداري 1/ 3/ 98

2. محل دريافت اسناد مناقصه: بابلسر- پاسداران - دانشگاه مازندران- امور حقوقی

3. علاقه‌مندان جهت دریافت اسناد و اوراق مناقصه‌ها و مزایده‌ها، همچنین می‏توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه به پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.umz.ac.ir مراجعه نمایند.

4.  مدت اجرای کار:  12 ماه

5.  نوع برآورد : بازدید از محل

 

مدارک لازم مناقصه:

1. ارائه اوراق و فرم‌های قبول شرایط عمومی و خصوصی با مهر و امضای متقاضی.

2. ارائه قیمت پیشنهادی به صورت دقیق، خوانا و کامل نمودن فرم‌های اعلام قیمت مربوط به مناقصه با مهر و امضای متقاضی.

3. ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر یا چک بانکی معتبر طبق نمونه عمل بانك ها (صادر شده توسط بانک و به نام دانشگاه مازندران) به درخواست شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی یا واریز نقدی جهت شرکت در مناقصه معادل 000/000/ 500 ریال به حساب شماره 952079468 به نام دانشگاه مازندران نزد بانك تجارت شعبه مركزي بابلسر.

4. ارائه گواهی صلاحیت انجام کار، اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات در خصوص تغییرات و دارندگان حق امضا کلیه مدارک مربوط به سوابق کاری و تخصصی و زمینه‌های فعالیت از سازمانهای مختلف.(فتوکپی مدارک برابر اصل گردد.)

 

سایر شرایط عمومی:

1. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نزد دانشگاه باقی خواهد ماند و سپردة سایر شرکت کنندگان پس از اعلام برندة مناقصه یا مزایده ، با درخواست رسمی شرکت کننده قابل استرداد خواهد بود.

2. حداکثر مدت بررسی پیشنهادها و تعیین برندة مناقصه و مزایده و ابلاغ آن، یک هفته پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون خواهد بود.

     3. دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه   بر اساس آئین نامه معاملات دانشگاهها و دیگر مقررات توسط پیشنهاد دهنده تعیین می شوند، لذا شرکت در مناقصه یا مزایده و ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان در بر نخواهد داشت .

4. دانشگاه پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود را بررسی نخواهد نمود.

5. عدم مراجعه برندگان (نفر اول و دوم) به ترتیب اولویت حداکثر تا 5 روز کاری پس از اعلام نتایج، برای انجام موضوع مناقصه یا مزایده، بعنوان امتناع از انجام معامله محسوب شده، و مبلغ سپرده ایشان برحسب مورد به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

6. برنده مناقصه یا مزایده حق واگذاری موضوع مناقصه یا مزایده را به غیر ندارد.

7. شرکت کنندگان در مناقصه و مزایده لازم است پیشنهاد و مدارک و اوراق مناقصه یا مزایده را 10 روز از تاریخ درج آگهی فراخوان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 4 خرداد 98 ساعت 15، به دفتر حراست دانشگاه تحویل نمایند.

     8. تاريخ برگزاري مناقصه: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 05/ 03/ 98 در محل دفتر ریاست دانشگاه.  

پیشنهادهای واصله به تفکیک نوع خدمات در دفتر ریاست محترم دانشگاه با حضور اعضای دائمی کمیسیون مناقصه و مزایده باز و قرائت و نتیجه بررسی‌ها و ابلاغ مصوبات کمیسیون حداکثر یک هفته پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون خواهد بود.

9. چنانچه برای برندة مناقصه یا مزایده، منع قانونی وجود داشته باشد، هیچ مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپردة ایشان به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

10. هزینه‌های ناشی از آگهی مناقصه، به عهده برندگان خواهد بود.

 نحوه اعلام قیمت پیشنهادی جهت شرکت در مناقصه یا مزایده:

1. شرکت کنندگان باید پیشنهاد خود را در سه پاکت در بسته به شرح زیر تسلیم نمایند:

ü        پاکت الف) سپرده شرکت در مناقصه یا مزایده براساس شرایط عمومی مناقصه و مزایده عمومی دانشگاه؛

ü        پاکت ب) مدارک مثبتۀ لازم جهت تعیین صلاحیت شرکت کننده: تأیید اوراق مناقصه یا مزایده و شرح کار مربوطه، سوابق فعالیت‌ها، اساسنامه شخص حقوقی و تصویر کارت ملی شخص حقیقی، استاندارهای موجود در صورت لزوم و غیره.

ü        پاکت ج) فرم تکمیل شده شرکت در مناقصه یا مزایده که در آن قیمت پیشنهادی برحسب نوع فعالیت خدماتی براساس شرح کار مربوطه به ریال و مشخص درج شده باشد.

تبصره: لازم است پیشنهاد دهنده آنالیز قیمت پیشنهادی خود را پس از مهر و امضاء ضمیمه فرم پیشنهاد قیمت نماید.

                                                                      دانشگاه مازندران                                  

                                                              

اینجانب................................. مدیر عامل شرکت / شخصیت حقیقی ........................ متقاضی انجام فعالیت خدماتی .................................................. با مطالعة دقیق و اطلاع کلامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه حاضر، مایل به شرکت در مناقصه .............................................................. هستم.

 

مهر و امضاء مدیر عامل / شخصیت حقیقی و تاریخ

 

آدرس دقیق متقاضی :

تلفن جهت تماس با متقاضی:

 

 

 دانلود فايل : 3.pdf ( 644KB )


١١:٣٥ - چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٨    /    شماره : ٢٠٣٩٤    /    تعداد نمایش : ٦٨١