چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه‌:

جشنواره استعدادیابی، تفکر نوآوری و کارآفرینی اتکا دانشگاه مازندران

باسمه‌تعالي

 

 

جشنواره استعداد یابی، تفکر نوآوری و کار آفرینی(اتکا) دانشگاه مازندران

طرح پیشنهادی   

دبیر محترم جشنواره استعداد یابی، تفکر نوآوری و کار آفرینی(اتکا) دانشگاه مازندران

با سلام و احترام

اعضای تیم دانشجویی .....( نام اعضای گروه....bold..)  طرح پیشنهادی با عنوان ..................................................را برای طرح و تصویب در جشنواره اتکا دانشگاه مازندران  ارسال می نماید.

1-      مشخصات اعضای گروه

نام نام خانوادگي

مقطع تحصیلی

رشته

گروه آموزشی

دانشکده

شماره دانشجویی

امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-     مشخصات استاد راهنما**

نام نام خانوادگي

گروه آموزشی

دانشکده

نام آزمایشگاه/کارگاه

رایان نامه و شماره همراه

امضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

** تایید طرح پیشنهادی توسط یک عضو هیات علمی فقط زمانی الزامی است که تیم از راهنمایی های استاد استفاده نماید و در یکی از آزمایشگاه ها و یا کارگاه های دانشگاه با نظر و تایید استاد فعالیت نماید. در این صورت استاد نیز عضو تیم محسوب می شود.

3-     نام و نام خانوادگی مسئول تیم:

شماره همراه مسئول تیم :                                  شماره همراه جایگزین:                           شماره منزل:     

رایانامه:                                                        نشانی پستی:

 

 

 

عنوان فارسي:

 

      عنوان انگلیسی:

 

4-      نوع طرح

          تجاری سازی £     نوآوری  و بتکار£     علمی -آموزشی£      

 

5-     بيان طرح و انگیزه :

            ..............................

6-     مروری بر سابقه طرح در صنایع داخلی و خارجی و یا در متون علمی :

..........................................

7-     نتیجه نهایی طرح با شرح مشخصات فنی *:

                   .................................

*دستگاه ساخته شده برای شرکت تیم ها در نمایشگاه ها و سایر جشنواره های داخلی و خارجی  در اختیار دانشگاه خواهد بود. 

8-    فضای کاری، تجهیزات و امکانات مورد نیاز که در آزمایشگاه استاد موجود است و استاد استفاده از آنها را تایید می کند.

ردیف

شرح نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-     مواد مصرفی مورد نیاز، قطعات مورد نیاز و خدمات انجام کار

ردیف

شرح نیاز

تعداد

قیمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع

 

 

 

10-    مراجع:

.......

 

11-  سازمان‌های بهره گیرنده از حاصل پژوهش:

.............................

12-    هزينه‏هاي طرح كه تأمین آن درخواست مي‏شود‏:

ردیف

شرح هزینه

مبلغ ریالی

1

هزینه‌ها اعم از قطعات مورد نیاز، خرید مواد شیمیایی، تجهیزات مصرفی  و خدمات با توجه به جدول 9

 

جمع هزینه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-   تایید ضوابط اجرایی پیشنهاد طرح( بند های 13 و 14 در یک صفحه و در صفحه آخر قید شود):

 

13-1  اینجانب............................................. عضو هیات علمی/ کارشناس آزمایشگاه  محتوای علمی طرح پیشنهادی ................................................................................که توسط آقایان/خانم ها ................................................................پیشنهاد گردید را تایید می نمایم و گروه می تواند از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه/کارگاه با نظر اینجانب به عنوان  عضو گروه بهره مند شود.

13-2  دستگاه ساخته شده برای شرکت گروه ها در نمایشگاه ها و سایر جشنواره های داخلی و خارجی  در اختیار دانشگاه خواهد بود.

13-3 مالکیت معنوی و فکری طرح در اختیار گروه  است.

13-4 گروه هایی که طرح آنها منجر به ثبت اختراع شود، مالکیت معنوی و فکری طرح در اختیار آنها خواهد بود ولی الزاما در فرایند ثبت اختراع آدرس مخترعین دانشگاه مازندران قید خواهد شد.

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگي اعضای تیم          

شماره همراه

امضا

نام و نام خانوادگي استاد

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

          

صورت‌جلسه شوراي كميته جشنواره استعداد یابی، تفکر نوآوری و کار آفرینی(اتکا) دانشگاه مازندران

 

 

14 در تاريخ                            طرح پیشنهادی  در كميته جشنواره مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

 

ردیف

نام و نام خانوادگي اعضای کمیته      

سمت

امضا

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 


 

 


١٤:١٥ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧    /    شماره : ١٦٦٨٣    /    تعداد نمایش : ٢٣٣٠اطلاعیه ها مشاهده همه

همایش ها