در سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور انجام شد:
کسب مقام اول توسط دانشجوی دانشگاه مازندران
کسب مقام اول توسط دانشجوی دانشگاه مازندران
 ١٤:١٤ - چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
به همت انجمن علمی حسابداری معاونت فرهنگی و اجتماعی و گروه حسابداری برگزار گردید:
مراسم بزرگ‌داشت روز حسابدار
مراسم بزرگ‌داشت روز حسابدار
 ١٦:١٧ - سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
به همت انجمن علمی جامعه شناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید:
اولین همایش روز علوم اجتماعی در مازندران و گرامی‌داشت زنده‌یاد دکتر صدیقی پدر علم جامعه‌شناسی ایران
اولین همایش روز علوم اجتماعی در مازندران و گرامی‌داشت زنده‌یاد دکتر صدیقی پدر علم جامعه‌شناسی ایران
 ١٥:١٤ - سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه مازندران منصوب شد
سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٣:٤٢ - سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
عضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مازندران منصوب شد
عضو حقوقی هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مازندران منصوب شد
 ٠٨:٤٨ - سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
رییس هیات اجرایی جذب منطقه 2 طرح آمایش آموزش عالی کشور منصوب شد
رییس هیات اجرایی جذب منطقه 2 طرح آمایش آموزش عالی کشور منصوب شد
 ٠٨:٣٠ - سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران برگزار شد:
پانزدهمین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی
پانزدهمین نشست کرسی‌های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی
 ١٥:٠٣ - دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>