مشاهده همه انتصاب هاحکم انتصاب:
مدیر گروه آموزشی صنایع دستی دانشگاه مازندران منصوب شد
مدیر گروه آموزشی صنایع دستی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٣:٥٥ - سه شنبه ٢٥ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
سرپرست گروه آموزشی فیزیک هسته‌ای دانشگاه مازندران منصوب شد
سرپرست گروه آموزشی فیزیک هسته‌ای دانشگاه مازندران منصوب شد
 ٠٨:٣٧ - دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب رییس، دبیر و اعضای کارگروه تدوین بازنگری برنامه راهبردی و برنامه میان مدت دانشگاه مازندران
انتصاب رییس، دبیر و اعضای کارگروه تدوین بازنگری برنامه راهبردی و برنامه میان مدت دانشگاه مازندران
 ١٢:٥٠ - چهارشنبه ١٢ خرداد ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
چند انتصاب در دانشگاه مازندران
چند انتصاب در دانشگاه مازندران
 ١١:٢١ - پنج شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
چند انتصاب در دانشگاه مازندران
چند انتصاب در دانشگاه مازندران
 ١١:١٣ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
سرپرست گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران منصوب شد
سرپرست گروه آموزشی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٠:٢٤ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
مدیر گروه آموزشی باستان شناسی دانشگاه مازندران منصوب شد
مدیر گروه آموزشی باستان شناسی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ٠٩:٤٢ - چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>