اکبر اصغرزاده تاریخ ثبت : 1396/01/21
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : اکبر اصغرزاده
نام خانوادگی : اصغرزاده
نام : اکبر
شماره تماس : 0
مرتبه عامی : دانشیار
مدرک : دکتری
ایمیل : <#f:28796/>
دانشکده : علوم ریاضی
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی : http://rms.umz.ac.ir/~asgharzadeh/
تعداد نمایش : 136 <<بازگشت