سپنتا مجتهدزاده تاریخ ثبت : 1396/01/21
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : سپنتا مجتهدزاده
نام خانوادگی : مجتهدزاده
نام : سپنتا
مدرک : دکتری
ایمیل : <#f:28796/>
دانشکده : حقوق و علوم سیاسی
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی :

http://rms.umz.ac.ir/~mojtahedzadeh/

تعداد نمایش : 2201 <<بازگشت