علیرضا پورفرج تاریخ ثبت : 1396/01/21
طبقه بندي : ,,
نام و نام خانوادگی : علیرضا پورفرج
نام خانوادگی : پورفرج
نام : علیرضا
شماره تماس : <#f:28794/>
مدرک : دکتری
ایمیل : <#f:28796/>
دانشکده : علوم اقتصادی و اداری
گروه : <#f:28800/>
آدرس صفحه شخصی : <#f:29126/>
تعداد نمایش : 1894 <<بازگشت