سازمان مرکزی دانشگاه مازندران

Slide thumbnail

آیین تجلیل از دانشجویان رتبه ی برتر بیست و دومین المپیاد علمی - دانشجویی منطقه 2 کشور

آخرین خبر ها
دیدار رییس دانشگاه مازندران با رییس دانشگاه دولتی ولگاگراد کشور فدراتیو روسیه
1396/03/05

دیدار رییس دانشگاه مازندران با رییس دانشگاه ولگاگراد کشور فدراتیو روسیه