رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی: 
کوروش نوذری

مدرک تحصیلی:
دکتری فیزیک - کیهان شناسی

آدرس صفحه شخصی:

ارتباط با ریاست دانشگاه:       
آدرس پست الکترونیک: president@umz.ac.ir
شماره تماس: 01135302000 , 01135303000

حوزه ریاست دانشگاه :
واحدهای ستادی حوزه ریاست دانشگاه متشکل از دفتر ریاست و روابط عمومی، اداره حراست، دفتر نمایندگی دانشگاه در تهران، اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر، دفتر حقوقی، دفتر مشاورین، شورای نظارت و ارزیابی و هیات سه نفره نظارت بر فعالیت های تشکل های دانشگاهی می باشد که زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه ایفای نقش مینمایند. ضمنا هسته های گزینش کارکنان، کمیته گزینش استاد، هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و هیات انتظامی اساتید از لحاظ سلسله مراتب زیر نظر ریاست دانشگاه و از لحاظ مقررات تابع قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های هیات وزیران می باشد. گفتنی است حوزه ریاست دانشگاه به عنوان یکی از واحدهای ستادی فعال و پرتحرک مسئولیت هماهنگی بخش اعظم فعالیت های اداری دانشگاه را به عهده دارد
بخشی از فعالیت های آن:
- تمهید جدول زمانبندی شده ملاقات های ریاست دانشگاه
- انجام فعالیت های امور حقوقی و دفاع از پرونده های دانشگاه در محاکم قضایی
- ارجاع امور مربوط به حوزه معاونت دانشگاه و دانشکده ها
- پیگیری کلیه موارد ارجاعی از جانب ریاست دانشگاه
- برگزاری جلسات ستادی و پیگیری مصوبات برخی از جلسات
- برگزاری مراسم ها و مناسبت ها
- برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و فعالیت های رسانه ای
- پیگیری امور مربوط به دانشگاه در تهران