صورتجلسه یازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه یازدهمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 09/05/1398

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای استخدام پیمانی عضو هیأت علمی.

دستور دوم

درخواست تمدید مدت مأموریت آموزشی یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور سوم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای تعیین هزینه بررسی مدارک و صدور پذیرش،آموزش زبان فارسی و شهریه دانشجویان غیرایرانی بورسیه کلیه مقاطع تحصیلی ورودی سال تحصیلی 99-98 و بعد از آن.

دستور چهارم

لغو مصوبات هیأت امناء در خصوص دریافت هزینه از دانشجویان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه های عضو بابت أخذ مجدد درس در صورت حذف غیرموجه درس و یا عدم کسب نمره قبولی در سنوات مجاز تحصیل.

دستور پنجم

مجوز دریافت شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر مبنای سامانه نیمایی.

دستور ششم

درخواست دانشگاه مازندران برای اعطای پایه مأموریت آموزشی به دو نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی.

دستور هفتم

درخواست ادامه خدمت و تعویق بازنشستگی آقای دکتر قاسم نجف پور عضو هیأت علمی (استاد ممتاز) دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور هشتم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای اصلاح عنوان گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت.

دستور نهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امنا برای دریافت وجه جهت صدور مدارک دانش آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی.

دستور دهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء به استثنای دانشگاه مازندران برای أخذ تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی از بانک های عامل در سال 98.

دستور یازدهم

درخواست دانشگاه مازندران برای تصویب شیوه نامه اجرایی پایه های تشویقی اعضای هیأت علمی.

دستور دوازدهم

درخواست دانشگاه علم و فنّاوری مازندران و دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فنّاور دانشگاه های مذکور.

دستور سیزدهم

درخواست دانشگاه های عضو هیأت امناء برای تصویب شیوه نامه اجرایی دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز.

دستور چهاردهم

درخواست دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل برای برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی در سال 1398.

دستور پانزدهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای بازنگری چارت آزمایشگاه مرکزی.

دستور شانزدهم

بررسی و تصویب شیوه نامه اجرایی دوره پژوهشی پسا دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور هفدهم

درخواست دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران مستقر در نوشهر برای هزینه از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه ای انتقالی به سال 97 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور هجدهم

درخواست دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دانشگاه مازندران مستقر در نوشهر برای هزینه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1398 برای خرید ملک دانشکده.

دستور نوزدهم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای هزینه تا سقف 45 میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال 1398 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیستم

درخواست دانشگاه علم و فنّاوری مازندران برای هزینه از محل مانده مصرف نشده اعتبارات هزینه ای ابلاغی انتقالی به سال 1398 برای خرید تجهیزات آزمایشگاه برق.

دستور بیست و یکم

درخواست دانشگاه علم و فنّاوری مازندران برای هزینه از محل مانده مصرف نشده اعتبارات فصل هفتم(طرح تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات) برای توسعه تأسیساتی زیربنایی.

دستور بیست و دوم

درخواست دانشگاه علم و فنّاوری مازندران برای هزینه تا سقف 10 میلیارد ریال از محل درآمد های اختصاصی سال 1398 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و سوم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری برای پرداخت حق الزحمه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دارای پست های سازمانی ستاره دار.

دستور بیست و چهارم

درخواست دانشگاه علم و فنّاوری مازندران برای تمدید و افزایش ودیعه استادسراهای آن دانشگاه در سال های 1398 و 1399.

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پژوهشکده ژنتیک و زیست فنّاورانه طبرستان برای هزینه از محل مانده سنواتی مصرف نشده اعتبارات هزینه ای انتقالی به سال 1398 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و ششم

درخواست دانشگاه مازندران برای أخذ تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی خارجی جهت خرید تجهیزات تخصصی و بروز رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها.

دستور بیست و هفتم

درخواست دانشگاه مازندران برای أخذ تسهیلات بانکی برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و هشتم

درخواست دانشگاه مازندران برای أخذ تسهیلات  بانکی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی.

دستور بیست و نهم

بررسی گزارش حسابرس منتخب هیأت امناء از صورت های مالی سال 1396 دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور سی ام

درخواست دانشگاه علم و فنّاوری مازندران برای انتصاب «3 نفر» از اعضای هیأت علمی پیمانی در پست های سازمانی ستاره دار مصوب.

دستور سی و یکم

تصویب شیوه نامه پرداخت حق التدریس دانشگاه های «علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری»،«صنعتی نوشیروانی بابل»،«تخصصی فنّاوری های نوین بابل» و «علم و فنّاوری مازندران»

دستور سی و دوم

درخواست دانشگاه مازندران برای ایجاد دبیرخانه هیأت امناء در آن دانشگاه.

دستور سی و سوم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ایجاد هسته گزینش در آن دانشگاه.

دستور سی و چهارم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای أخذ مجوز سرمایه گذاری پایلوت صنایع غذایی توسط بخش خصوصی.

دستور سی و پنجم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای ترغیب و تشویق دانشجویان برتر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.

دستور سی و ششم

درخواست دانشگاه مازندران برای دو ستاره شدن برخی پست های سازمانی آن دانشگاه.

دستور سی و هفتم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای تخصیص مبلغ دو میلیارد ریال از محل درآمدهای اختصاصی برای مساعدت به شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه.

دستور سی و هشتم

درخواست دانشگاه مازندران برای احداث، تکمیل و بهره برداری از بوفه های دانشجویی توسط بخش خصوصی.

دستور سی و نهم

درخواست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای هزینه تا سقف مبلغ 22301 میلیون ریال از محل درآمدهای اختصاصی سال 1398 در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور چهلم

افزایش میزان فوق العاده مدیریت پست سازمانی ستاره دار« مدیر تحصیلات تکمیلی» دانشگاه مازندران.

دستور چهل و یکم

درخواست دانشگاه علم و فنّاوری مازندران برای معافیت کبر سنّ نخبگان متقاضی جذب به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی تا پنج سال.

دستور چهل و دوم

درخواست دانشگاه های «مازندران» و «صنعتی نوشیروانی بابل» برای حمایت از اعضای هیأت علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور.

دستور چهل و سوم

بررسی اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1397 دانشگاه های عضو هیدت امناء

دستور چهل و چهارم

بررسی بودجه تفصیلی سال 1398 دانشگاه های عضو هیأت امناء.