صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ24/03/1394

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تصویب اصلاحیه بودجه تفصیلی 1393 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور دوم

تصویب بودجه تفصیلی سال 1394 دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور سوم

تعیین نصاب معاملات دانشگاه های عضو هیأت امناء در سال 1394

دستور چهارم

تصویب اصلاحیه آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور پنجم

مجوز استخدام عضو هیات علمی پیمانی برای هر یک از دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور ششم

استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی موجود دانشگاه های عضو هیأت امناء برای مشاغل کارپردازی و عامل مالی و امین اموال.

دستور هفتم

تمدید مأموریت آموزشی آقای پیم محمودی نصر عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران.

دستور هشتم

تعیین تکلیف دو نفر از نیروهای شرکتی واجد شرایط دانشگاه مازندران.

دستور نهم

درخواست مأموریت آموزشی پنج نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران.

دستور دهم

پرداخت کمک هزینه مسکن به اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی دانشگاه های مازندران و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دستور یازدهم

درخواست تمدید مجوز پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی برای دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیغی ساری، تخصصی فناوری های نوین آمل و واحد نوشهر وابسته به دانشگاه مازندران برای سال تحصیلی 95-94.

دستور دوازدهم

درخواست پرداخت ودیعه اجاره استادسراهای دانشگاه علم و فناوری مازندران برای سال تحصیلی 95-94

دستور سیزدهم

درخواست مجوز برای دریافت وجه برای بررسی درخواست متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور چهاردهم

درخواست مجوز دریافت وجه برای صدور گواهی تاییدیه تحصیلی، ریزنمرات و دانشنامه متقاضیان در دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور پانزدهم

تصویب اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور شانزدهم

درخواست مجوز دریافت وجه برای بررسی پرونده و مصاحبه از پذیرفته شدگان آزمون چندبرابر ظرفیت دوره دکتری تخصصی در دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هفدهم

الحاق یک تبصره به ماده«70» آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی در خصوص بازنشسته کردن اعضای غیرهیأت علمی شاغل در مشاغل تخصصی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هجدهم

پیشنهاد الحاق آموزشکده فنی پسران علامه حسن زاده آملی به دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

دستور نوزدهم

درخواست دانشگاه علم و فناوری مازندران جهت استفاده از درآمد اختصاصی سال 1394 برای تکمیل ساختمان آموزشی نیمه تمام به صورت امانی و پیمانی.

دستور بیستم

انتصاب اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه های عضو هیأت امناء در پست های مدیریتی.

دستور بیست و یکم

تعیین تاریخ اجرای تبصره «2» ماده «20» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی در دانشگاه مازندران، تخصصی فناوری های نوین آمل و علم و فناوری مازندران.

دستور بیست و دوم

مجوز تبدیل به احسن ترانسفورماتور برق 630 کیلو وات اهدایی به دانشگاه علم و فناوری مازندران.

دستور بیست و سوم

درخواست تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های عضو هیأت امناء

دستور بیست و چهارم

درخواست تمدید مدت خدمت پیمانی آقای دکتر محمد تقی قزلسفلی عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

دستور بیست و پنجم

درخواست دانشگاه مازندران جهت استفاده از محل مانده سنواتی اعتبارات تعمیر، تجهیز و محوطه سازی و درآمدهای اختصاصی(سایر منابع) دانشگاه برای احداث نمازخانه، سلف سرویس و سالن مطالعه خوابگاه دانشجویی (بلوک های پنج و شش)

دستور بیست و ششم

درخواست جناب آقای دکتر جهانبخش رئوف عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران برای احتساب سوابق خدمتی.

دستور بیست و هفتم

درخواست تمدید مجوز خرید دو دستگاه خودرو برای دانشگاه علم و فناوری مازندران.

دستور بیست و هشتم

درخواست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل جهت استفاده از درآمد اختصاصی سال 1394 برای احداث سالن ورزشی.