صورتجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه¬های مازندران

صورتجلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه­های مازندران مورخ 27/10/93

شماره دستور

دستور جلسه

دستور اول

تعیین حسایرس سال 1392 و 1393 برای دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور دوم

درخواست تمدید مأموریت آموزشی و مرخصی بدون حقوق دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و مازندران(سارا میناگر و حسین کاظمی).

دستور سوم

مجوز مأموریت آموزشی آقای یاسر ابراهیمیان قاجاری عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور چهارم

مجوز مأموریت آموزشی یک نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران(احسان اعطایی).

دستور پنجم

درخواست صدور حکم مربی برای آقای سیدباقر میراشرفی لنگرودی عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه مازندران.

دستور ششم

درخواست تمدید مدت مأموریت آموزشی شش نفر از اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هفتم

درخواست مجوز افزایش شهریه تحصیلی دانشجویان نوبت دوم ورودی سال تحصیلی 95-94 در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور هشتم

درخواست تایید شهریه تحصیلی مقطع دکتری پردیس های خودگردان دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور نهم

تأیید شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان پردیس خودگردان ورودی سال تحصیلی 94-93 و تعیین آن برای سال تحصیلی 95-94.

دستور دهم

درخواست مجوز دریافت شهریه از دانشجویان روزانه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های عضو هیأت امنا در صورت انتخاب واحد مجدد دروس ناموفق و تمدید سنوات.

دستور یازدهم

مجوز استفاده از اعضای غیرهیأت علمی قراردادی موجود دانشگاه­های عضو هیأت­امنا برای تصدی مشاغل موضوع ماده (7) آیین نامه مالی و معاملاتی برای سال های 93 و 94.

دستور دوازدهم

درخواست مجوز ایجاد پنج گروه آموزشی در دانشگاه مازندران.

دستور سیزدهم

درخواست مجوز ایجاد گروه آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و فناوری مازندران.

دستور چهاردهم

مجوز استخدام عضو هیأت علمی برای هر یک از دانشگاه­های عضو هیأت امناء.

دستور پانزدهم

مجوز بکارگیری عضو غیرهیأت علمی به صورت قرارداد کار معین در دانشگاه های عضو هیأت امناء.

دستور شانزدهم

اصلاح مصوبه هفتم صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه های استان مازندران مورخ 21/05/1393 مبنی بر تبدیل به احسن نمودن قطعه زمینی از زمین های مجتمع ساحلی نواب متعلق به دانشگاه مازندران.

دستور هفدهم

درخواست انتقال مدیریت بودجه، تشکیلات و روش ها از زیر مجموعه ریاست دانشگاه به زیر مجموعه معاونت اداری و مالی در نمودار سازمانی دانشگاه مازندران.

دستور هجدهم

احداث مجتمع فرهنگی، رفاهی دانشجویان و کارکنان برای دانشگاه های مازندران، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و صنعتی بابل توسط بخش خصوصی به صورت اذن در انتفاع و بدون حق تصرف مالکانه.

دستور نوزدهم

تصویب ساختار سازمانی دانشگاه علم و فناوری مازندران.

دستور بیستم

درخواست جابجایی مبلغ 2550 میلیون ریال از مانده سنواتی درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای.

دستور بیست و یکم

درخواست تمدید مجوز پرداخت ودیعه اجاره خوابگاه دانشجویی به مبلغ 000/000/005/2 ریال برای دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، تخصصی فناوری های نوین آمل و واحد نوشهر وابسته به دانشگاه مازندران تا پایان سال تحصیلی

دستور بیست و دوم

مجوز احداث مرکز بهداشت با زیربنای 200 متر مربع در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیست و سوم

مجوز احداث آزمایشگاه مرکزی جهت متمرکز نمودن تجهیزات آزمایشگاهی در پردیس دانشگاه مازندران.

دستور بیست و چهارم

مجوز اخذ تسهیلات از بانک ها برای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه های عضو هیات امناء.

دستور بیست و پنجم

دریافت حق ثبت نام برگزاری آزمون های زبان انگلیسی از متقاضیان و دانشجویان دوره دکتری در دانشگاه مازندران.

دستور بیست و ششم

انتخاب دو عضو هیأت علمی پیمانی دانشگاه علم و فناوری مازندران در پست مدیریتی.

دستور بیست و هفتم

تعیین کارشناس رسمی دادگستری در معاملات عمده برای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

دستور بیست و هشتم

تعیین میزان کسر موظف برای رؤسای استانی و اعضای شورای بنیاد ملی نخبگان.

دستور بیست و نهم

تمدید مدت خدمت رسمی آزمایشی دکتر کورش صدیقی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دستور سی ام

تعویق بازنشستگی آقای دکتر بهنام امیری بشلی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.