اعضای هیأت امنا

 

 

لیست اعضای محترم هیأت امنای دوره پنجم دانشگاه­های استان مازندران

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء

سمت

1

دکتر منصور   غلامی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء

2

دکتر عبدالرضا باقری

قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه

3

دکتر کوروش   نوذری

رئیس محترم دانشگاه مازندران و دبیر هیأت امناء

4

دکتر سید­محمود مدرس هاشمی

رئیس محترم کمیسیون دائمی

5

دکتر مفید      غلامی­راد

نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

6

دکتر اسدالله    تیموری یانسری

رئیس محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

7

دکتر جواد      واثقی امیری

رئیس محترم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

8

دکتر داود       دومیری گنجی

رئیس محترم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

9

دکتر حمید     محمدزاده

رئیس محترم دانشگاه علم و فناوری مازندران

10

آیت­اللّه عباسعلی سلیمانی

عضو محترم هیأت امناء

11

دکتر حجت­الله ایوبی

عضو محترم هیأت امناء

12

دکتر لعیا       جنیدی

عضو محترم هیأت امناء

13

آقای احمد     حسین­زادگان

عضو محترم هیأت امناء

14

دکتر محمود   شارع پور

عضو محترم هیأت امناء

15

آقای فریدون  حاجی بابایی

عضو محترم هیأت امناء