دفتر ریاست

 

دفتر ریاست دانشگاه :

دفتر ریاست دانشگاه به عنوان یکی از واحدهای ستادی فعال و پرتحرک مسئولیت هماهنگی بخش اعظم فعالیت های اداری دانشگاه را به عهده دارد. بخشی از فعالیت های آن:

-پیگیری کلیه موارد ارجاعی از جانب ریاست دانشگاه اعم از کتبی و شفاهی

-تمهید جدول زمانبندی شده ملاقات های ریاست دانشگاه

-ارجاع امور مربوط به حوزه معاونت دانشگاه و دانشکده ها

-برگزاری جلسات ستادی و پیگیری مصوبات برخی از جلسات

-برگزاری مراسم ها و مناسبت ها

-برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی و فعالیت های رسانه ای

-پیگیری امور مربوط به دانشگاه در تهران

-برقراري تماس با دانشگاهها و مؤسسات علمي و آموزشي داخلي و خارجي به منظور جلب همكاري آنان در   زمينه‌هاي مختلف آموزشي و پژوهشي مورد نياز با همكاري واحدهاي ذيربط

 

رییس دفتر ریاست دانشگاه: مصطفی عزیزی شمامی

دکتری مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پست الکترونیک:     Mazizi@umz.ac.ir

 

مسئول دفتر: سید بنفشه میرافضل

کارشناسی علوم اجتماعی

پست الکترونیک:    

president@umz.ac.ir

اطلاعات تماس:

تلفن:

 35303100-011

دورنگار:

35333702-011